Albums

Prairie Winds

Tracks

Released on 2013

Theresa Sokyrka

Tracks

  • 1. Tysha Navkruhy (3:55)
  • 2. Oj ne khody Hrytsju (5:07)
  • 3. Cheremshyna (6:15)
  • 4. Sorochka Mamyna (4:58)
  • 5. Hutsulka Ksenja (3:00)
  • 6. Hylia Hylia Syri Hoosy (6:00)
  • 7. Chrevona Ruta (2:56)
  • 8. Ja pidu daleky hory (4:07)

Released on 2010

Something Is Expected

Tracks

Released on 2006

  • Theresa's new album, Prairie Winds, will be available in selected stores and online June 2013.